HET LUX LAB, Mathildelaan 1A 5611 BD, Eindhoven, T 040 2110945, F 040 2908072, M 06 16492370, E info@hetluxlab.nl

Nieuwe website is in ontwikkeling!


Professional Member PLDA
De PLDA (Professional Lighting Designers’ Association) is oorspronkelijk opgericht als ELDA+, European Lighting Designers’ Association; een vereniging van onafhankelijke lichtontwerpers en verlichtingsadviseurs, die internationaal opereren en bezig zijn om het aanzien van lichtontwerp te versterken door inhoudelijke eisen te stellen aan de uitvoering ervan. Het lidmaatschap is gericht op de lichtontwerper die actief is met licht in de architectuur. Een professionele lichtadviseur voegt middels zijn lichtontwerp kennis en ervaring toe aan architectuur projecten, zowel op het gebied van binnen- als van buitenverlichting, waarbij verlichting onlosmakelijk deel gaat uitmaken van het totaalconcept. Op deze wijze draagt licht bij aan een efficiënte, aangename, gezonde en duurzame omgeving voor mensen die er wonen, werken of recreëren.
www.pld-a.org

Lid van klankbordgroep TTIL
Het Top Technologie Instituut Licht (TTIL) in Europa moet als motor en (vernieuwings)bron van een open innovatienetwerk en (fysieke) uitvoeringsomgeving het hart vormen van het hightech en lighting technology ecosysteem in Brainport. In het internationaal Technologisch Top Instituut Licht kunnen bedrijven en kennisinstellingen via langdurige strategische samenwerking sneller innovatieve processen en producten naar de markt brengen.
www.brainportdevelopment.nl

Lid van de commissie Licht en Architectuur van de NSVV
Deze commissie van de Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde heeft als doel een brug te slaan tussen de verlichting en architectuur in de breedste zin van het woord. De invalshoeken zijn een combinatie van techniek, wetenschap en kunst en behelzen het terrein van daglicht en kunstlicht. Doelgroepen zijn architecten, interieurarchitecten, vormgevers, landschapsarchitecten, ontwikkelaars en stedebouwkundigen.
www.nsvv.nl

Lid van de werkgroep herziening NPR van de NSVV
De NSVV heeft een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de aanpassingen van de NPR13201-1. Door een flink aantal veranderingen in de inzichten op onze omgeving is het voor iedereen zaak om zijn positie in deze omgeving eens goed onder de loep te nemen. Zo ook voor de Nederlandse Praktijk Richtlijn 13201-1 die al ruim 7 jaar dienst doet als richtlijn bij het ontwerp van openbare verlichting. Het is een belangrijk document geworden en raakt iedereen die zich met licht in de openbare ruimte begeeft.