Vraagstukken voor de openbare ruimte worden steeds complexer. Intensiever gebruik, de hogere verwachtingen van de mens en de explosief toegenomen technologische mogelijkheden vergroten de keuzemogelijkheid, maar vragen ook om verbetering van effectiviteit en beheer en onderhoud. Verlichting speelt een schakelrol in doorgeven van data en het voeden van het slimme grid om de techniek te laten functioneren. Het Lux Lab werkt daarom nauw samen met gespecialiseerde bedrijven bij de uitwerking van projecten. Het werken in virtual teams zien we als de toekomstige vorm van samenwerken; het maken van mensgerichte toepassingen op basis van open standaarden in celachtige netwerk structuren.

Samenwerking:
Lichtontwerp en lichtadvies


Techniek


Ontwerp openbare ruimte
​​​​​​​olifantenpad CS


Back to Top