‘Unsealed & Delivered’ is de boodschap van de lichtinstallatie van Ellen de Vries en Ruben Olislagers die de binnenruimtes uitpakken en buiten ‘bezorgen’. 
Om de fysieke scheiding van de muur te slechten, wordt de binnen- en buitenruimte met projecties bij elkaar getrokken. De bezoekers spelen een centrale rol in de lichtcreatie. Wanneer ze door de projecties heen lopen wordt hun schaduwspel een deel van het kunstwerk. Animaties van silhouetten zorgen voor een vervreemdend aspect, dat nog versterkt wordt door de diversiteit van de projecties. De ene keer zal de bezoeker duidelijk de architectuur van het gebouw herkennen doordat deze wordt geaccentueerd door de projecties terwijl dit het volgende moment helemaal wordt los gelaten. Dit alles zorgt voor een gevoel van vervreemding bij de bezoeker van zowel de binnen- als de buitenruimte, omdat de fysieke scheiding van de muur wordt opgeheven.

You may also like

Back to Top