De Markt en Pensmarkt in Den Bosch, voormalig handelsplein met veel gezelligheid en evenementen, als samenhangend geheel bij elkaar brengen. Eenheid maken en de huidige versnippering opheffen.
Het licht in de avond is een combinatie van openbare verlichting, illuminatie (aanstraling van enkele bijzondere gebouwen zoals het Stadhuis), reclame en uitstralende etalages, die op elkaar afgestemd worden.
Een aantal bijzondere gebouwen worden individueel aangelicht zoals het Stadhuis, het middeleeuwse pand aan de Schapenmarkt, het pand van de VVV aan de Marktstraat en enkele meer, zoals de voormalige V&D en het tegenoverliggende Perry-gebouw. De illuminatie is adequaat voor de architectuur en voegt zich in de totale compositie van de Markt.

De Markt is ontstaan door drie "aders": Hinthamerstraat - Hooge Steenweg/Orthenstraat - Schapenmarkt/Vughterstraat. Deze worden aan de Markt gemarkeerd door een 9 meter hoge mast, die "familie" is van de lagere masten langs het trottoir.

Op het middenplein komen bomen met daaronder banken, waarin verlichting is verwerkt ter aanlichting van die bomen; aantrekkelijke plekken om op warme avonden door te brengen.
Parade: algemene pleinbeleving bij nacht
Bij nacht wordt de leesbaarheid van een plein grotendeels bepaald door de herkenbaarheid van de gevels. In dit plan wordt voorgesteld om belangrijke oriëntatiepunten over de diagonale as beter zichtbaar en daarmee aanwezig te maken op het plein. De bomenstructuur, bij dag monumentaal, maken dat het plein bij nacht als donker wordt ervaren. Bij nacht zal een inversie gaan plaatsvinden van het dagbeeld. De ommegang onder de binnenrij van bomen, bij dag het donkerste deel, wordt bij nacht geaccentueerd met armaturen die daar direct, als kroonluchters boven hangen. Het verblijfsgebied rondom de boomstructuur wordt met historische verlichting aangesloten op de bestaande historische verlichting van de binnenstad. Hierdoor worden zones gevormd verlicht volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn. Alle verkeersdeelnemers kunnen via een veilig verlichte route over het plein hun route bepalen.

You may also like

Back to Top