Onderscheid tussen warm-witte en koel-witte verlichting van respectievelijk gevels en toren. Warm-witte verlichting kerktoren met fris-witte verlichting van de torenspits.
Onderdeel van lichtplan binnenstad Dordrecht. Er is gekozen voor een bescheiden
uitlichting, rekening houdend met de gebruikers. De uitlichting is geïntegreerd in de openbare verlichting rond de Nieuwkerk.

You may also like

Back to Top