Lichtscenario's afgestemd op basis van activiteiten in de ruimte. Nacht is voor de dieren en de avond voor de mens.
Zilverackers is een woongebied tussen Veldhoven en Oerle waar veel natuur aanwezig is. Factoren zoals objectieve veiligheid, visuele oriëntatie, visueel comfort, gezichtsherkenning, gevoel van veiligheid en structuur zijn van invloed op het ontwerp van het nachtbeeld in een groen, dorps woonmilieu.
De verlichting van de wijk-ontsluitingsroute vraagt om een bijzondere behandeling,
omdat de route door een nu nog open gebied en een beekdal loopt en de fauna om maximale bescherming vraagt. Daarbij is het traject belangrijk als fietsroute voor scholieren.
Er is gekozen om de dag in te delen in timeslots, waarbij verschillende licht intensiteiten en kleuren gebruikt worden. Er wordt onderscheid gemaakt in ochtend/middag, avond, late avond, nacht.
De overgang tussen avond en nacht is een transitie van de wenselijke aspecten richting het niet hinderen van dieren in het gebied.

You may also like

Back to Top