Door de slecht functionerende verlichting in het mooie Buizenpark is het bij nacht een onaangename plek om te verblijven.

Het uitzicht op de Maas is beperkt en het gebied heeft een gebrek aan sfeer.  Het doel was om het nachtbeeld en de beleving daarvan te verbeteren voor de bewoners en het uitzicht te herstellen. Bewoners rondom het gebied werden uitgenodigd om bij nacht in het park te zijn. Om een aangename sfeer te creëren was het nodig te begrijpen hoe de bewoners tegenover het gebied stonden.   

Niet alleen is er gekeken naar de verlichting vanuit het park, maar ook naar verbetering van de verlichting in gebouwen en aan de rand het gebied. De pier in het Buizenpark is bezien als gerelateerd element van het water om zo een duidelijk afscheiding te creëren.

You may also like

Back to Top