‘Shine like the Whole Universe is Yours’ - Rumi
‘Shine like the Whole Universe is Yours’ is een dichtregel van Rumi (1207 – 1273), een Perzische dichter, mysticus en filosoof.  Je mag zijn wie je bent en dat mag je ook laten zien. De Fatih Moskee laat zien dat je in veel verschillende vormen jezelf kunt zijn. Het ene moment is het ingetogen, het volgende moment extravagant. Soms ligt het accent op het interieur en wordt het gebouw kleiner, vervolgens staat het gebouw in volle glorie te stralen. ‘Shine like the Whole Universe is Yours’
Dit lichtkunstwerk werd mede mogelijk gemaakt door de Fatih Moskee Eindhoven.

You may also like

Back to Top