­Onlangs vond de officiële opening plaats van de nieuwe multicolor smart light straatverlichting in de vernieuwde Willemstraat. Breda is daarmee de eerste Europese stad die RGBW in haar klassieke straatverlichting heeft die op afstand en met sensoren aangestuurd kan worden.

Boulevard van station naar centrum Breda
Via Breda is het nieuwe vervoersknooppunt voor zuid Nederland. Met de realisatie van een nieuw station als aanjager voor deze ontwikkeling wordt een stadsdeel gerealiseerd waar wonen, werken en recreëren een plek krijgen. De ligging net ten noorden van het historisch centrum maakt dat Via Breda het ‘nieuwe’ centrum van Breda kan worden genoemd. Een cruciaal onderdeel van de kwaliteitsimpuls van Via Breda is de inrichting van de buitenruimte. Er is geïnvesteerd in nieuwe lanen en parkruimtes, maar ook in de herinrichting van de bestaande openbare ruimte. Zo wordt de openbare ruimte in de spoorbuurt, de 19e-eeuwse woonbuurt tussen het spoor en de singel, geheel gerenoveerd. Deze buurt wordt gekenmerkt door een aantal voorname straten waarbij de Willemstraat de meest prominente is. Deze 19e-eeuwse boulevard vormt de belangrijkste voetgangersverbinding tussen het station en de binnenstad.

Licht is van grote invloed op de mens. Waar we, tot voor de komst van led, met kunstlicht beperkt waren tot het licht aan of uit in het publiek domein, ontstaat met led de mogelijkheid sferen en lichtintensiteiten door de avond en nacht te variëren. Het biedt de mogelijkheid licht af te stemmen op de behoefte van de mens. Uit de binnenverlichting weten we al dat we comfort kunnen verhogen met licht dat past bij de activiteit en de stemming van de mens. Dit kan nu ook in de buitenruimte, terwijl tegelijkertijd energie en milieu minder belast worden.

Ademend Licht
Het Lux Lab Het Lux Lab heeft de visie ‘ademend licht’ voor de openbare ruimte ontwikkeld. Ademend licht is licht dat is afgestemd op de behoefte van de mens op een bepaald moment. Maar het omvat niet alleen licht in relatie tot de activiteit van de mens. Het licht kan ook mee bewegen met andere factoren zoals de seizoenen die door het jaar heen veranderen, de identiteit van een stad, de weersomstandigheden of de mobiliteitsbewegingen.
Hiervoor zijn verschillende kleuranalyses gemaakt die als inspiratiebron dienden voor de basis van de lichtscenario’s voor de Willemstraat.

De kleuren van de stad en het groen veranderen door de seizoenen heen. In de zomer geeft het bladerdek van bomen een meer frisse indruk.  Onder de bomen kan het donker lijken . Bomen met blad absorberen relatief veel licht. Met de hoge en lage armaturen aan de Willemstraat ontstaat de mogelijkheid de bomen zichtbaar te maken en de ruimte te vergroten, of juist onder de bomen intimiteit te creëren. In de zomer kan het wenselijk zijn een hoger lichtniveau toe te passen dan in de herfst en winter, wanneer de bomen geen blad hebben.

Willemstraat
Vanuit het nieuwe station in Breda vormt de Willemstraat de verbinding met de Bredase binnenstad, met als baken in de as van de Willemstraat het Nassaumonument in het Valkenberger park. Hiermee een oriëntatiepunt voor wie van het station naar het centrum loopt.

De inrichting onderstreept de 19e-eeuwse grandeur van de straat. Deze komt tot uitdrukking in de symmetrische opbouw met centraal daarin de voetgangerspromenade die geflankeerd wordt door een dubbele rij koningslindes. De klassieke lantaarns zijn enigszins binnen de bomenrij geplaatst, om ook in de avond een rustig en helder perspectief te vormen, zodat de voetganger geleid wordt.

De openbare verlichting op de Willemstraat biedt nu de mogelijkheid tegemoet te komen aan de behoefte van de mens en daarmee de bruikbaarheid van de openbare ruimte te verhogen. Het ene moment kan er een intieme en warme sfeer worden gemaakt en op het andere moment kan het uitbundig en feestelijk zijn. En als het nacht wordt kunnen we laten zien dat de stad gaat slapen door het lichtniveau naar een lage neutrale stand te brengen, met zo min mogelijk lichthinder en lichtvervuiling voor mens, flora en fauna.
Ook een impliciete boodschap aan de enkeling die nog op straat is dat medebewoners slapen en rust gewenst is. Er kan met “timeslots” gewerkt worden, maar in het verlengde van Smart City is ook mogelijk voor de beheerder, om online of met sensoren, de openbare verlichting af te stemmen op de specifieke behoeftes van een gebruiker.
Vanaf het nieuwe station loopt men nu in stijl door de Willemstraat, over de Willemsbrug (ook voorzien van nieuwe lantaarns) door het  stadspark Valkenberg naar het centrum.

You may also like

Back to Top