Voor de historische Grote Markt van Breda werd Het Lux Lab gevraagd een ontwerp te maken voor de openbare verlichting en voor alle gebouwen. Dat zijn 56 verschillende panden met een aantal overeenkomsten, maar met minstens zoveel unieke details. Dat vraagt kijken met andere ogen, maar ook 3D en gaming software spelen hier een rol.
Breda wordt vaker bekroond als beste binnenstad. Begrijpelijk als je de kwaliteit van het stadsbeeld overdag bekijkt. De ondernemers klagen echter al een tijd over gebrek aan sfeer in de avond. De openbare verlichting is zuiver functioneel ingestoken op basis van richtlijnen, wat heeft gezorgd voor hoge lichtpunten met veel en verblindend licht. Sommige gevels worden verlicht in verschillende kleuren en met een enorme diversiteit aan bundels. De benodigde samenhang voor een sfeervol plein ontbreekt. Daarbij is er nauwelijks een plein te bedenken met zoveel lichte kroonlijsten en tegelijkertijd variëren de architectuurstijlen van het jaar 1550 tot nu. Deze 56 panden hebben veel verschillende eigenaren, worden bewoond en uitgebaat door evenzoveel ondernemers. Dat zijn veel belanghebbenden die moeten meewerken aan een gezamenlijk plan.
Meenemen op reis
Iedere belanghebbende moet zich verantwoordelijk gaan voelen voor het plan - alleen dan kan het een succes worden, want met alleen illuminatie en openbare verlichting ben je er nog niet. Alle verlichting die in de avond waarneembaar is, moet worden meegenomen in het plan, dus ook de etalages, reclame-verlichting, routing en beveiligingsverlichting. Verder moeten de bewakingscamera’s kunnen blijven functioneren, alhoewel dat laatste bij een uitgebalanceerd lichtplan eerder simpeler dan ingewikkelder wordt.
Enthousiasmerend doelbeeld
Om alle belanghebbenden goed te kunnen betrekken, wordt er gewerkt met Virtual Reality (VR). Als middel maakt VR het mogelijk om de poëzie van licht over te dragen. Door in een virtuele ruimte te wandelen, kun je de emotie overbrengen die je in je lichtontwerp wil leggen en is de samenhang zichtbaar te maken. Daarnaast kun je op verschillende punten in de virtuele ruimte de huidige en toekomstige situatie snel na elkaar bekijken. In complexe veranderprocessen met veel belanghebbenden, zoals in de openbare ruimte, is de grootste meerwaarde van VR dat je een enthousiasmerend doelbeeld krijgt en de bijbehorende betrokkenheid.

You may also like

Back to Top